Мэргэжилтэн (Яам)

– Дээд боловсрол

13.1. Лавлагаа нэмэх


Лавлагаа нэмэх үйлдлийг дараах дарааллаар хийнэ. Үүнд:

  1. Лавлагаа нэгтгэл ерөнхий цэсийг сонгоно.
  2. Лавлагаа нэгтгэл дэд хэсгээс дипломыг сонгоно.
  3. Цонхны баруун дээд буланд байрлах лавлагаа нэмэх товчийг дарна.
  4. Дээд боловсролын лавлагаа цонхны мэдээллийг оруулаад хадгалах товч дарна.

Лавлагаа нэмэх үйлдлийн дэлгэрэнгүй тайлбар:

  1. Лавлагаа нэгтгэл ерөнхий цэсийг сонгоно.

  1. Лавлагаа нэгтгэл дэд хэсгээс дипломыг сонгоно.

  1. Цонхны баруун дээд буланд байрлах лавлагаа нэмэх товчийг дарна.

  1. Дээд боловсролын лавлагаа цонхны мэдээллийг оруулаад хадгалах товч дарна.