Мэргэжилтэн (Яам)

– Дээд боловсрол

13.2. Лавлагааны мэдээлэл засах


Лавлагааны мэдээлэл засах үйлдлийг дараах дарааллаар хийнэ. Үүнд:

  1. Лавлагаа нэгтгэл ерөнхий цэсийг сонгоно.
  2. Лавлагаа нэгтгэл дэд хэсгээс дипломыг сонгоно.
  3. Мэдээлэл засах мөрийн урд байрлах меню дээр дарж засах товчийг дарна.
  4. Цонхны засах мэдээллийг оруулаад хадгалах товч дарна.

Лавлагааны мэдээлэл засах үйлдлийн дэлгэрэнгүй тайлбар:

  1. Лавлагаа нэгтгэл ерөнхий цэсийг сонгоно.

  1. Лавлагаа нэгтгэл дэд хэсгээс дипломыг сонгоно.

  1. Мэдээлэл засах мөрийн урд байрлах меню дээр дарж засах товчийг дарна.

  1. Цонхны засах мэдээллийг оруулаад хадгалах товч дарна.