Багш

– СӨБ

9.5 Эцэг эхийн үйл ажиллагаа


Эцэг эхийн систем- web

 Эцэг эх өөрийн хүүхдээ parent системд холбосон тохиолдолд хүүхдийн үдийн хоолны хуваарь, тухайн өдрийн хоолны мэдээлэл, үдийн хоолонд хамрагдсан болон хамрагдаагүй төлөв, хоолны үнэлгээ сэтгэгдлийг өгнө.

Сурагчийн хэсэг цэсний- Үдийн хоол дэд цэсийг сонгож хүүхдийн хоолны хуваарийг харна.

 • Үдийн хоолны хуваарь 7 хоногоор системд дараах байдлаар харагдана.
 • Тухайн өдрийн хоолны цэс, шимт тэжээлийн нийт бодисын хэмжээ харах боломжтой.
 • Тухайн өдрийн үдийн хоолны шимт бодисын нийт хэмжээг шимт бодис товчийг дарж харна.
 • 1-р хоол, 2-р хоол, хачир салатны шимт тэжээлийн бодисын хэмжээг шимт бодис товчийг дарж тус бүрт нь харна.
 • Суралцагчийн эцэг эх үдийн хоолны талаарх санал хүсэлт болон 1-5 хүртэлх одоор үнэлгээ өгөх боломжтой.
 • Шар ододыг дарж хоолны амт чанарын үнэлгээ өгнө
 • Хэрэв 3-аас бага үнэлгээ өгсөн тохиолдолд эцэг эх сэтгэгдэл бичиж илгээнэ.
 • Эцэг эхийн бичсэн сэтгэгдэл он, сар, өдөр цаг, минут дараах байдлаар харагдана

 

 Эцэг эхийн систем- mobile

 • ESIS мобайл аппликейшн ашиглан өдөрт ямар үдийн хоолонд ямар хоол идэж байгаа, илчлэг хэмжээ, шимт бодисын хэмжээг харах боломжтой.

 • Эцэг эх өөрийн нэвтрэх нэр, нууц үгээр хандана.
 • Суралцагчийн мэдээллээс  үдийн хоол цэсийг сонгож хуваарь хоолны цэсийг харна.

Үдийн хоолны хуваарь, хоолны шимт бодисын хэмжээ, хоолны цэс, дараах байдлаар харагдана.

 • Суралцагчийн эцэг эх үдийн хоолны талаарх санал хүсэлт болон 1-5 хүртэлх одоор үнэлгээ өгөх боломжтой.
 • Шар ододыг дарж хоолны амт чанарын үнэлгээ өгнө