Гарын авлага

– Эцэг эх

Хүүхэд холбох хүсэлт илгээх заавар


Хүүхэд холбох хүсэлт

Энэ үйлдлийг хийхэд дараах дарааллыг баримтална.

Эцэг, эх:

1. Системд бүртгүүлэх - parent.edu.mn хаягаар нэвтрэн орж шинэ хэрэглэгчээр бүртгүүлнэ.

2. Хүүхэд холбох хүсэлт илгээх - Системд нэвтрэн орж хүүхдийн болон өөрийн хувийн мэдээллээ дэлгэрэнгүй бүртгэснээр өөрийн хүүхдийн мэдээлэл харах хүсэлтээ ангийн багшид илгээх боломжтой болно.

Дээрх 2 үйлдлийг хийсэн байхад л ангийн багш таны илгээсэн хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэнэ.

Багш:

3. Ангийн багш хүсэлтийг баталгаажуулах - Эцэг, эх асран хамгаалагчаас ирсэн хүсэлтийг Ангийн багш нягтлаад баталгаажуулах эсвэл татгалзах үйлдэл хийнэ.

4. Хүүхдийн сурлагын мэдээлэл хүлээн авах - Хүүхэд холбох хүсэлтийн баталгаажуулалт хийгдсэнээр эцэг, эх, асран хамгаалагч хүүхдийн ирц, сурлагын болон байгууллагын мэдээлэлтэй танилцах боломжтой.

 

Энэ үйлдлийг хийхэд дараах алхамчилсан дарааллыг баримтална.

1. Эцэг эхийн системээрээ нэвтрэн орно.

2. Хүүхэд холбох гэсэн хуудас дуудаж дэлгэцийн баруун гар талд байрлах нэмэх товч дарна./ Хэрвээ хүүхэд холбох хүсэлтүүдийг шийдвэрлэсэн талаарх мэдээлэл харагдана /

3. Нэмэх товч дарахад дараах цонх нээгдэнэ.

Хүүхэд холбох хүсэлтийг QR кодоор хүүхэд холбох эсвэл Гараар шивэх гэсэн 2 янзын бүртгэлээр хийнэ.

  • QR Кодоор хүүхэд холбох хэсэг дараах байдлаар харагдана.

Камертай тохиолдолд Анги удирдсан багшийн QR кодийг унжуулна.

Ангийн багшийн эрх дээрх жишээ код:

Камергүй тохиолдолд QR код шивэх гэсэн хэсэгт дарж Анги удирдсан багшийн QR кодийн доор байрлах үсгэн утга оруулна.

Ангийн багшийн эрх дээрх жишээ код

  • Гараар шивэх гэсэн хэсэг нь дараах байдлаар харагдана.

Гараар шивэх хэсгийн утгийг бөглөж шалгах товч дарна.

Ингэснээрээ таны хүүхэд холбох хүсэлт анги удирдсан багшид харагдах бөгөөд ангийн багш холбох эсэх шийдвэрийг гаргана.