Мэргэжилтэн

Статистик, Асуулга, Хэрэглэгчийн эрх, Шагнал, MS 365, Хоол үйлдвэрлэлийн систем

Сургалтын менежер

Боловсрол, Хүний нөөц, Санхүү, Асуулга, Статистик, Шагнал, MS 365

Багш

Боловсролын удирдлага, Дэвшилт, Төгсөлт, 3. Medle.mn систем, 1. Үндсэн цэс, 2. Журнал, MS 365