Багш

– ЕБС

4.3 Дэвшилтийн бүртгэлээс хасалт хийх


4.3 Дэвшилтийн бүртгэлээс хасалт хийх

Дэвшилтийн бүртгэл дараах дараалалаар хийнэ үү.

Анги удирдсан багш дэвшилтийн бүртгэлийг бүртгээд Сургалтын менежер баталгаажуулсан үед бүртгэлээс хасалт хийх боломжгүй тул бүртгэлдээ хяналт хийнэ үү.

Х товчийг дарсанаар дэвшилтийн бүртгэлээс хасах үйлдэл хийх боломжтой.