Менежер

– ЕБС

1.1. Хэрэглэгчийн интерфэйст тохиргоо хийх


1.1. Хэрэглэгчийн интерфэйст тохиргоо хийх

Хэрэглэгчийн эрхээрээ нэвтэрч ороод өөрийн интерфейсийн (хуудасны) өнгийг өөрчлөх; нэр, нууц үгээ өөрчлөх боломжтой. Дэлгэцийн баруун дээд буланд байрлах доош харсан сум дээр дарахад дараах цонх нээгдэнэ.

Миний тохиргоо мөрийг идэвхжүүлэн дарахад дараах цонх нээгдэнэ.

Мөр бүр дэх засах товч дарж мэдээллийг өөрчлөх боломжтой.

Нэр

Систем дээр ажиллаж байхад энэхүү нэр нь байнга харагдаж байдаг бөгөөд  өөрчлөх боломжтой. Ж: СБД-ийн 2-р сургууль, 8-А анги

Хэрэглэгчийн нэр

Хэрэглэгчийн нэр систем руу нэвтрэх үед ашиглах системээс олгосон нэр бөгөөд өөрчлөх боломжгүй. Ж: es33105865xx

Мэйл хаяг Хэрэглэгч өөрийн мэйл хаягийг оруулна.
Гар утас

Хэрэглэгч өөрийн холбоо барих утасны дугаарыг оруулна.

Нууц үг Хэрэглэгч систем руу нэвтрэх нууц үг бөгөөд өөрчлөх боломжтой.

Дэлгэцийн дэвсгэр өнгө өөрчлөх

Хэрэглэгчийн эрхээр нэвтрэн орсны дараа системийн дэлгэцийн дэвсгэр өнгийг дараах дарааллаар өөрчлөх боломжтой.

Хэрэглэг