Нийтлэг асуултууд

– Эцэг эх

Хүүхэд холбох хүсэлт илгээсэн боловч хянагдаж байгаа гэсэн хэвээр байх юм. Үүнийг хэрхэн шийдвэрлэх вэ?


 

Хянагдаж байгаа гэдэг нь танай хүүхдийн анги удирдсан багш нь таны хүсэлтийг хүлээн авсан боловч шийдвэрлээгүй байна гэсэн үг юм.

Хэрэв энэ хүсэлтийг хүлээн авахгүй байвал та ангийн багшид нь хандана уу.