Нийтлэг асуултууд

– Эцэг эх

Хүүхдийн мэдээлэл харах


1. Эцэг эх өөрийн нэврэх нэр болон нууц үгээр системд нэвтэрнэ.

2. Хүүхэд сонгох цэснээс  хүүхдийн нэрийг сонгож орно.

3. Хүүхдийн нэр дээр нь дарахад дараах мэдээлэл харагдана. /Суралцагчийн мэдээлэл, Үнэлгээ дүн, Ирц чөлөө, Хуваарь хөтөлбөр хичээл, Гэрийн даалгавар, Сургууль бүлгийн мэдээлэл /

4. Харах мэдээллийн цэсийг сонгож дэлгэрэнгүй мэдээллийг харах боломжтой.

Эцэг эх parent.edu.mn-системд бүртгүүлж өөрийн хүүхдийг холбосноор дараах мэдээллүүдийг харах боломжтой.