Нийтлэг асуултууд

– Эцэг эх

Хүүхдийн мэдээлэл харах


Хүүхэд холбох хүсэлт илгээсэн боловч хянагдаж байгаа гэсэн хэвээр байх юм. Үүнийг хэрхэн шийдвэрлэх вэ?