Мэргэжилтэн

– СӨБ

4. Хичээлийн жилийн хаалт нээлт


Хичээлийн жилийн хаалт, нээлтийн нэгтгэл

Аймгийн БСУГ, НБГ, Дүүргийн БХ -ийн мэргэжилтнүүд хичээлийн жилийн хаалт, нээлтээ хийсэн сургууль, цэцэрлэгийн нэгтгэлийг "Боловсролын удирдлага" -ын "Хичээлийн жилийн хаалт, нээлт" модулийн тусламжтайгаар хянах боломжтой.

ЕБС эсвэл СӨБ сонголтыг хийж сургууль, цэцэрлэгийн мэдээллээ шалгана уу.