Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

Тайлан модуль Хэрхэн эхлэх вэ?


         Та Дээд Боловсролын Удирдлагын Мэдээллийн Системийг ашиглахдаа өөрийн төхөөрөмжнөөс веб хөтөч ашиглан hemis.edu.mn хаягруу хандалт хийнэ.

Эхлэхээс өмнө системийн шаардлага хэсгээс хэрэглэгч систем ашиглахдаа ямар шаардлага хангасан байхыг харна уу.

Системд нэвтрэх

Веб хөтчийг ашиглан hemis.edu.mn хаягаар хандаж хэрэглэгчийн нэр, нууц үгийг ашиглан системд нэвтэрнэ.

Системд нэвтрэх хэрэглэгчийн эрхийг БСШУСЯ-ны Дээд боловсролын мэдээллийн систем хариуцсан багаас авна.

Системээс гарах

Системээс гарах үйлдэл нь дараах хоёр янз байна:

  • Одоо ашиглаж байгаа веб хөтчөөс гарахдаа Баруун дээд буланд байх хэрэглэгчийн нэр дээр дарж, гарч ирсэн цонхноос системээс гарах сонголтыг сонгоно.

  • Нийт нэвтэрсэн бүх веб хөтчөөс гарахдаа Системийн тохиргооны хэсгээс бүх нэвтрэлтээс гарах сонголтыг сонгоно.