Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

Дадлага, ажил засах


 

Дадлага, ажил засах үйлдэл нь системд нэвтэрсэн сургалтын байгууллагын хэрэглэгч өөрийн байгууллага дээрх үүсгэсэн дадлага, ажлын мэдээлэл засах үйлдэл юм.

Өмнөх нөхцөл

Дадлага, ажил засах үйлдэл хийхээс өмнө дараах нөхцөл биелсэн байх шаардлагатай.

Үүнд:

  • Дадлага, ажил үүссэн байх
Дадлага, ажил засах дараалал

Дадлага, ажил засах үйлдлийг дараах дарааллаар хийнэ.

Үүнд:

  1. Сургалтын агуулга ерөнхий цэсийг сонгоно.
  2. Сургалтын агуулгын дэд хэсгээс дадлага, ажил-ыг сонгоно.
  3. Засах Дадлага, ажлын мөрийн урд байрлах менью дээр дарж дадлага, ажил засах сонголтыг сонгоно.
  4. Дадлага, ажил засах цонхны мэдээллийг оруулаад хадгалах товч дарна.

Дадлага, ажил засах үйлдлийн дэлгэрэнгүй тайлбар:

  1. Сургалтын агуулга нэгтгэл ерөнхий цэсийг сонгоно.

  1. Сургалтын агуулгын дэд хэсгээс дадлага, ажил-ыг сонгоно.

  1. Засах Дадлага, ажлын мөрийн урд байрлах менью дээр дарж дадлага, ажил засах сонголтыг сонгоно.

  1. Дадлага, ажил засах цонхны мэдээллийг оруулаад хадгалах товч дарна.