Менежер

– ЕБС

22.1 Хичээлийн жилийн хаалт, нээлтийн үйл ажиллагаа


22.2 Хичээлийн жилийн хаалт хийх


22.3 Хичээлийн жил нээлтийн зөвлөмж