БСУГ

– ЕБС

3.1. Байгууллагад хуваарилах, буцаах


3.1 Байгууллагад хуваарилах

Энэ үйлдлээр Дүүргийн боловсролын хэлтэс, Аймгийн боловсрол, соёл, урлагийн газрууд нь харьяалагдах ерөнхий боловсролын сургуульд баримт бичиг хуваарилах үйлдэл хийнэ.

Баримт бичиг хуваарилах үйлдэл хийхэд дараах алхмыг баримтална.

1. Баримт бичиг табны Байгууллагад хуваарилах үйлдэл сонгоно.

2. Баримт бичиг хуваарилалт цонхноос 2017-18 хичээлийн жил сонгоно.

3. Хуваарилах гэрчилгээний төрлийг Суурь боловсролын гэрчилгээ эсвэл

  1. "Сонгох" товч дарна. Баримт бичгийн төлөв Шинэ байна.

 

Анхаарах зүйлс: Байгууллагын түвшинд байгаа шинэ төлөвтэй баримт бичгийг хуваарилах боломжтой. Өөрт харьяалагдах аль ч байгууллага руу хуваарилах, дахин хуваарилалт хийж болно.