Менежер

– ЕБС

5.1 Шинэ байр, интернет, өрөө, эд хөрөнгө бүртгэх заавар


Сургалтын байгууллагын шинэ байр бүртгэх

  1. Боловсролын удирдлага модулийн сургалтын орчин цэс рүү хандана.

  1. Шинэ байр товчийг дарж байрны мэдээллийг бүртгэнэ.

  1. Шинэ байр үүсгэх цонхны мэдээллийг оруулна. /Байрны мэдээллийг бүртгэхдээ НЭМЭЛТ ЗОРИУЛАЛТ, ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ДЭД БҮТЭЦ, ХАЯГ БАЙРШИЛ мэдээллийг бүрэн бөглөнө үү./

  1. Интернэтийн хэлбэрийн мэдээлэл нэмэхдээ ДЭД БҮТЭЦ хэсгийн нэмэх товч дарж багана нэмж төрөл хэсгээс ИНТЕРНЭТ сонгон, хэлбэр, хурдын мэдээллийг бүртгэнэ.