МСҮТ Мэргэжилтэн

– МСҮТ

НЭВТРЭХ ХЭСЭГ


  • Багш, ажилтан хэрэглэгч: Сургуулийн админ хэрэглэгчээс бүртгэсэн нэр нууц үгээр системд нэвтрэх бөгөөд зөвшөөрөгдсөн эрхийн түвшний мэдээлэлээ харах, хэвлэх зэрэг тодорхой ажиллах хүрээндээ засвар хийх эрхтэй байна.