МСҮТ Менежер

– МБСБ

ҮНДСЭН БҮРТГЭЛ


Сургалтын байгууллагын үндсэн бүртгэл энэ талбарт бүртгэгдэнэ. Сургалтын байгууллагын барилга байгууламж, өрөө таслагаа, анги танхим, тоног төхөөрөмж, дотоод бүтэц, ажлын байр зэрэг мэдээллүүдийг бүлэглэн бүртгэнэ.

Бүртгэлд баталгаажуулалт хийгдсэний дараа өөрчлөлт оруулах боломжгүй болно. Бүртгэлийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулахыг хүсвэл Сургуулийн админ-хэрэглэгчид хандана.

 Шинээр мэдээлэл бүртгэхдээ +Нэмэх товч дээр дарж бүртгэлийн цонх гаргаж ирнэ.