Менежер

– ЕБС

Тандалт судалгааны зөвлөмж


 1. Ерөнхий боловсролын сургалтын байгууллагад нэвтрэх үед суралцагч, багш, ажилчдын биеийн байдлын бүртгэл хөтлөх
  1. Сургалтын байгууллага нь сургуулийн орчинд коронавируст халдвараас сэргийлэх, тандалт хийх, хариу арга хэмжээ авах багийг 3-аас доошгүй хүний бүрэлдэхүүнтэй томилон ажиллуулна.
  2. Сургалтын байгууллага нь багш, ажилтан, суралцагч бүрд QR код бүхий үнэмлэхийг системээс хэвлэн олгоно. QR код бүхий үнэмлэхийг менежер, анги удирдсан багш мөн эцэг, эхийн системээс хэвлэх боломжтой.

  1. Сургалтын байгууллагын тандалтын баг нь мобайл төхөөрөмж дээр ESIS апликэйшнийг татаж суулгасан байна.
  2. Тандалтын багийн нэвтрэх бүртгэл хөтлөх системийн хэрэглэгчийн эрхийг Аймаг, дүүргийн боловсролын газар, хэлтсээр дамжуулан хүргүүлсэн.
  3. .Багш, ажилтан, суралцагчдыг сургуульд ирэхэд Тандалтын баг халууныг хэмжиж, үнэмлэхийн QR кодыг ESIS апликэйшн ашиглан бүртгэж нэвтрүүлнэ.
  4. Сургалтын байгууллагад нэвтрэх үед  багш, ажилтан, суралцагч хэвийн бус халуунтай, ковидын шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд урьдчилан бэлтгэсэн тусгаарлах өрөөнд тусгаарлаж, эрүүл мэндийн асуумжийг системд бүртгэж бөглөнө.

 1. Тандалтын баг болон анги удирдсан багш