Гарын авлага

– Эцэг эх

Цахим элсэлтийн шалгуур


Элсэлтийн цахим бүртгэлийн шалгуур 2021 - 2022 оны хичээлийн жил

  • 2015 оны 1 сарын 1 -нээс 2015 оны 12 сарын 31 -ний хооронд төрсөн хүүхэд бүртгүүлэх боломжтой
  • Гадаадын иргэн харьяатын хувьд элсэх хүсэлтийг цахимаар гаргах боломжгүй.
  • Элсэх хүсэлт илгээгдсэн хүүхдийг дахин бүртгэх боломжгүй.
  • ЕБС-д бүртгэлтэй сурагчийг элсэгчээр бүртгэх боломжгүй.