Менежер

– ЕБС

Суралцагчдад QR код олгох, хэвлэх заавар


Багш, Ажилтан, Суралцагчдад QR код олгох, хэвлэх заавар:

Суралцагчдад шинээр QR код олгохын тулд дараах дарааллыг баримтална. Үүнд:

1. Боловсролын удирдлагын ТАЙЛАН модулыг  сонгоно.

2. Суралцагчийн хөтөлбөр, түвшин, бүлгийг сонгоно.

3. Тайлан үзэх товчыг дарна.

4. Хэвлэх товч дарснаар суралцагчдад олгох QR код мэдээлэл бүхий үнэмлэхийг хэвлэн суралцагчдад олгоно.

 

  • Сурагчийн QR код олгохын тулд Боловсролын удирдлагын Тайлан модулийг сонгоно.

1. Суралцагчийн хөтөлбөр, Түвшин, Бүлэгийг сонгоно.

2. Суралцагч хэсгийг сонгоно.

3. Тайлан үзэх товчыг дарна.

  • Хэвлэх товчыг дарна.