Тэтгэлэг

– Дээд боловсрол

Цахим өргөдөл үүсгэх тухай


Тэтгэлгийн системд цахим өргөдөл үүсгэхдээ дараах дарааллыг баримтална.

1. https://scholarship.esis.edu.mn/grant/login.html сайтруу орно.

2. Хэрэглэгчийн эрх болон нууц үг оруулж нэвтрэх товч дарж системд нэвтрэнэ.

3. Гарч ирсэн цонхны Өргөдөл модульд орно.

4. Шинэ өргөдөл гэсэн товч дарж хамрагдах гэж буй тэтгэлгийн өргөдлийг сонгож хадгалах үйлдэл хийнэ.

Цахим өргөдөл үүсгэх, илгээх видео заавартай танилцана уу.