Тэтгэлэг

– Дээд боловсрол

Цахим өргөдөл үүсгэх тухай


Тэтгэлгийн системд цахим өргөдөл үүсгэхдээ дараах дарааллыг баримтална.

1. https://scholarship.esis.edu.mn/grant/login.html сайтруу хандана.

2. Тухайн системд бүртгүүлсэн нэвтрэх нэр, нууц үгээр системд нэвтэрнэ. 

3. Өргөдөл цэс рүү хандан шинэ өргөдөл хэсгээс өөрт хамаарах өргөдлийн төрлийг сонгон өргөдөл үүсгэнэ. 

Цахим өргөдөл үүсгэх, илгээх видео заавартай ЭНД дарж танилцана уу.