Тэтгэлэг

– Дээд боловсрол

Шинэ хэрэглэгчээр бүртгүүлэх заавар


Тэтгэлгийн системд шинэ хэрэглэгчээр бүртгүүлэхдээ дараах дарааллыг баримтална.

1. https://scholarship.esis.edu.mn/grant/login.html сайтруу орно.

2. Шинэ хэрэглэгч гэсэн хэсэгт орно.

3. Өөрийн хувийн и-мэйл хаяг болон зурган текстийг оруулж бүртгүүлэх гэсэн товч дээр дарна.

/баталгаажуулах холбоос таны и-мэйл хаягт очих бөгөөд та и-мэйл хаягаа шалгах/

4. Хэрэглэгчийн эрх баталгаажуулах код гэсэн хэсгийг хуулж авах болон энэ линкээр гэсэн хэсэгт дарж бүртгэлийг баталгаажуулна.

5. Системд нэвтрэх шинэ нууц үгийг 2 удаагийн давталттай оруулах, баталгаажуулах код гэсэн хэсэгт и-мэйл дээр очсон баталгаажуулах кодыг оруулах, мөн зурган текст оруулан баталгаажуулах үйлдэл хийнэ.

6. Бүртгүүлсэн и-мэйл хаягаа оруулж системд нэвтэрнэ.

Шинэ хэрэглэгчээр бүртгүүлэх видео заавартай танилцана уу.