БСУГ

– ЕБС

Асуулга буцаах үйлдэл


Батлагдсан асуулгыг буцаах үйлдэл

Асуулгын удирдлага дотор Нэгтгэл дотор ороход дараах цонх гарч ирнэ.

Нэгтгэл дотор аймаг/дүүргийн нэрний урд сумыг дарахад харьяа нэгж байгууллагуудын жагсаалт харагдана. Уг жагсаалтаас хариултын тооны ард буцаах гэсэн товчийг дарснаар тухайн хариулсан асуулга буцаагдаж нэгж байгууллага асуулга засаж дахин баталгаажуулах боломжтой.