БСУГ

– ЕБС

1.2 Баталгаажуулах


Асуулгыг хариулж дууссан бол баруун дээд буланд байрлах Баталгаажуулах товчийг дарахад хариулт сонгох дараах цонх дуудагдана.

Баталгаажуулах хариултыг сонгож Тийм товчийг дарахад хариулт баталгаажна.