МСҮТ Яам

– МБСБ

БОЛОВСРОЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ


Суралцагчийн боловсролын мэдээллийг энэ талбарт бүртгэнэ. .

Бүртгэлд баталгаажуулалт хийгдсэний дараа өөрчлөлт оруулах боломжгүй болно. Бүртгэлийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулахыг хүсвэл Сургалтын албаны ажилтан-д хандана.

Боловсролын мэдээлэл  

Шинээр бүртгэл хийх гэж байгаа бол +Нэмэх товч дээр дарж бүртгэлийн цонх гаргаж ирнэ.
Энэ талбар дээр боловсролын зэрэг, ерөнхий боловсрол, мэргэжлийн болон техникийн боловсрол, дээд боловсрол эзэмшсэн байдал зэргийг бүртгэнэ.