МСҮТ Менежер

– МБСБ

МЭРГЭЖЛИЙН БҮРТГЭЛ


Сургалтын байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд сургалт эрхэлж буй мэргэжлийн хөтөлбөрийг энэ талбарт бүртгэнэ.

Бүртгэлд баталгаажуулалт хийгдсэний дараа өөрчлөлт оруулах боломжгүй болно. Бүртгэлийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулахыг хүсвэл Сургуулийн админ-хэрэглэгчид хандана. Шинээр мэдээлэл бүртгэхдээ +Нэмэх товч дээр дарж бүртгэлийн цонх гаргаж ирнэ.

 

Төлбөрийн мэдээл