МСҮТ Менежер

– МБСБ

АЖИЛТАН


Сургалтын байгууллагын багш, ажилтны бүртгэлийг энэ талбарт оруулна.

Бүртгэлд баталгаажуулалт хийгдсэний дараа өөрчлөлт оруулах боломжгүй болно. Бүртгэлийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулахыг хүсвэл Сургуулийн админ-хэрэглэгчид хандана.

Ажилтны бүртгэл  

Ажилтны мэдээлэл шинээр бүртгэхдээ +Нэмэх товч дээр дарж бүртгэлийн цонх гаргаж ирнэ.