Багш

– ЕБС

Сургалтын хуваарь


 Боловсролын салбарт Майкрософт О365 системийг нэвтрүүлэх, бэлтгэл ажлын тухай

     Монгол Улсын урт хугацааны бодлогын баримт бичиг “Алсын хараа – 2050”, Засгийн газрын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан олон улсад өрсөлдөх чадвар бүхий үндэсний боловсрол, шинжлэх ухаан, технологи, инновацыг хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас Майкрософт компанийн Оффис 365 системийг боловсролын салбарт нэвтрүүлэхээр зорилт тавин ажиллаж байна.

      Дээрх зорилтын хүрээнд 2 төрлийн сургалтыг 2021 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 2022 оны 1 дүгээр сарын 19-ний ажлын өдрүүдэд “Боловсролын мэдээллийн технологийн төв” УТҮГ зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.

Лицензийн тухай:

  1. А1 лицензийг суралцагчид болон боловсролын салбарт ажиллаж буй ажилтан, албан хаагчдад зориулан авсан.
  2. А3 лицензийг багш нарт зайн сургалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулахад нь дэмжлэг болгох зорилгоор цөөн тоогоор авсан.

Жич: Та бүхэн дараах сургалтанд хамрагдаад зогсохгүй цаашид тусламж хэлбэрээр www.medle.mn сайтын Цахим сургалт цэсэнд байрших Видео хичээлүүд, мөн Багш нарт зориулсан гарын авлагыг https://cutt.ly/hUdVyEc линкээр, Сурагчдад зориулсан гарын авлагыг  https://cutt.ly/9UdVfmK линкээр тус бүр татан авч үзээрэй.

Огноо

Нэр

 

Цаг

Бүлэг

Холбоос

 

 

2

2021.12.24 /Баасан/

Архангай аймаг

Хэрэглэгчийн сургалт /өглөөний/

10:00-13:00

Бүлэг 1

https://tinyurl.com/59whnhz3

 

 

Баян-Өлгий аймаг

 

 

Баянхонгор аймаг

Хэрэглэгчийн сургалт /оройн/

14:00-17:00

Бүлэг 2

https://tinyurl.com/3mpr549j

 

 

Булган аймаг

 

 

3

2021.12.27 /Даваа/

Говь-Алтай аймаг

Хэрэглэгчийн сургалт /өглөөний/

10:00-13:00

Бүлэг 1

https://tinyurl.com/yckr9vzv    

Говь-Сүмбэр аймаг

 

 

Дархан-Уул аймаг

Хэрэглэгчийн сургалт /оройн/

14:00-17:00

Бүлэг 2

https://tinyurl.com/2p8pt5sy

 

 

Дорноговь аймаг

 

 

4

2021.12.28 /Мягмар/

Дорнод аймаг

Хэрэглэгчийн сургалт /өглөөний/

10:00-13:00

Бүлэг 1

https://tinyurl.com/mr3a4bjm

 

 

Дундговь аймаг

 

 

Завхан аймаг

Хэрэглэгчийн сургалт /оройн/

14:00-17:00

Бүлэг 2

https://tinyurl.com/4tw22whz

 

 

Орхон аймаг

 

 

5

2022.01.03 /Даваа/

Сэлэнгэ аймаг

Хэрэглэгчийн сургалт /өглөөний/

10:00-13:00

Бүлэг 1

https://tinyurl.com/3xuc46hj 

 

 

Сүхбаатар аймаг

 

 

Төв аймаг

Хэрэглэгчийн сургалт /оройн/

14:00-17:00

Бүлэг 2

 https://tinyurl.com/2s39ttnt

 

 

Увс аймаг

 

 

6

2022.01.04 /Мягмар/

Ховд аймаг

Хэрэглэгчийн сургалт /өглөөний/

10:00-13:00

Бүлэг 1

https://tinyurl.com/ctvpxjub 

 

 

Хэнтий аймаг

 

 

Хөвсгөл аймаг

Хэрэглэгчийн сургалт /оройн/

14:00-17:00

Бүлэг 2

https://tinyurl.com/dkss62tt 

 

 

Өвөрхангай аймаг

 

 

Өмнөговь аймаг

 

 

7

2022.01.05 /Лхагва/

Сүхбаатар Дүүрэг

Хэрэглэгчийн сургалт /өглөөний/

10:00-13:00

Бүлэг 1

https://tinyurl.com/bdhce398

 

 

Баянгол Дүүрэг

 

 

Чингэлтэй Дүүрэг

Хэрэглэгчийн сургалт /оройн/

14:00-17:00

Бүлэг 2

Энд дар

 

 

Сонгинохайрхан Дүүрэг

 

 

8

2022.01.06 /Пүрэв/

Баянзүрх Дүүрэг

Хэрэглэгчийн сургалт /өглөөний/

10:00-13:00

Бүлэг 1

https://tinyurl.com/yckk8dm7 

 

 

Хан-Уул Дүүрэг

 

 

Багануур Дүүрэг

Хэрэглэгчийн сургалт /оройн/

14:00-17:00

Бүлэг 2

https://tinyurl.com/yckz4prw 

 

 

Багахангай Дүүрэг

 

 

Налайх Дүүрэг

 

 

9

2022.01.07 /Баасан/

Архангай аймаг

Хэрэглэгчийн сургалт /өглөөний/

10:00-13:00

Бүлэг 1

 https://tinyurl.com/2p8rbzks

 

 

Баян-Өлгий аймаг

 

 

Баянхонгор аймаг

Хэрэглэгчийн сургалт /оройн/

14:00-17:00

Бүлэг 2

https://tinyurl.com/2p9ecvat 

 

 

Булган аймаг

 

 

10

2022.01.10 /Даваа/

Боловсролын салбарын мэдээллийн нэгдсэн сүлжээ хариуцсан бүх ажилтны сургалт

Админы сургалт

10:00-13:00

Админууд

https://tinyurl.com/2s4dn4s6 


https://tinyurl.com/pczrjst5

 

 

14:00-17:00

 

 

11

2022.01.11 /Мягмар/

Говь-Алтай аймаг

Хэрэглэгчийн сургалт /өглөөний/

10:00-13:00

Бүлэг 1

https://tinyurl.com/55tj6pwy 

 

 

Говь-Сүмбэр аймаг

 

 

Дархан-Уул аймаг

Хэрэглэгчийн сургалт /оройн/

14:00-17:00

Бүлэг 2

https://tinyurl.com/2p8rhe42 

 

 

Дорноговь аймаг

 

 

12

2022.01.12 /Лхагва/

Дорнод аймаг

Хэрэглэгчийн сургалт /өглөөний/

10:00-13:00

Бүлэг 1

https://tinyurl.com/267726v5 

 

 

Дундговь аймаг

 

 

Завхан аймаг

Хэрэглэгчийн сургалт /оройн/

14:00-17:00

Бүлэг 2

https://tinyurl.com/9k7dc3vn 

 

 

Орхон аймаг

 

 

13

2022.01.13 /Пүрэв/

Сэлэнгэ аймаг

Хэрэглэгчийн сургалт /өглөөний/

10:00-13:00

Бүлэг 1

https://tinyurl.com/3ktfsb4u 

 

 

Сүхбаатар аймаг

 

 

Төв аймаг

Хэрэглэгчийн сургалт /оройн/

14:00-17:00

Бүлэг 2

 https://tinyurl.com/3e8praut

 

 

Увс аймаг

 

 

14

2022.01.14 /Баасан/

Ховд аймаг

Хэрэглэгчийн сургалт /өглөөний/

10:00-13:00

Бүлэг 1

https://tinyurl.com/3p23kxc7 

 

 

Хэнтий аймаг

 

 

Хөвсгөл аймаг

Хэрэглэгчийн сургалт /оройн/

14:00-17:00

Бүлэг 2

 https://tinyurl.com/mry9a44n

 

 

Өвөрхангай аймаг

 

 

Өмнөговь аймаг

 

 

15

2022.01.17 /Даваа/

Сүхбаатар Дүүрэг

Хэрэглэгчийн сургалт /өглөөний/

10:00-13:00

Бүлэг 1

https://tinyurl.com/2pksm2hw 

 

 

Баянгол Дүүрэг

 

 

Чингэлтэй Дүүрэг

Хэрэглэгчийн сургалт /оройн/

14:00-17:00

Бүлэг 2

https://tinyurl.com/22u2f992 

 

 

Сонгинохайрхан Дүүрэг

 

 

16

2022.01.18 /Мягмар/

Баянзүрх Дүүрэг

Хэрэглэгчийн сургалт /өглөөний/

10:00-13:00

Бүлэг 1

https://tinyurl.com/2ue3x77p 

 

 

Хан-Уул Дүүрэг

 

 

Багануур Дүүрэг

Хэрэглэгчийн сургалт /оройн/

14:00-17:00

Бүлэг 2

https://tinyurl.com/47m754mh 

 

 

Багахангай Дүүрэг

 

 

Налайх Дүүрэг

 

 

17

2022.01.19 /Лхагва/

Бататгал /хамрагдаж чадаагүй хэрэглэгчдэд зориулагдсан/

Хэрэглэгчийн сургалт /өглөөний/

10:00-13:00

Бүлэг 1

https://tinyurl.com/2fcedd7v 

 

 
   

Хэрэглэгчийн сургалт /оройн/

14:00-17:00

Бүлэг 2

 https://tinyurl.com/4e4tfwvx