Нийтлэг асуултууд

– Эцэг эх

Таны и-мэйл хаягт баталгаажуулах холбоос очоогүй бол


Таны и-мэйл хаягт баталгаажуулах холбоос очоогүй бол

И-мэйл хаягныхаа INBOX -хэсгээ шалгаж хэрвээ мэйл очоогүй бол SPAM -аа шалгана уу.