Арга зүйч

– СӨБ

Шагналд тодорхойлох


Шагналд тодорхойлох


Нэр дэвшигчийг шагналд тодорхойлох үйлдлийг хийхдээ дараах дарааллын дагуу хийнэ. Үүнд:

 1. Шагнал модулийг сонгоно.
 2. НЭР ДЭВШИГЧ хэсэг рүү орно.
 3. Цонхны баруун дээд талд байрлах Шагналд тодорхойлох товчыг дарна.
 4. Нэр дэвшигчийн анкетыг бөглөх, шагнал болон сонгогдсон шагнал авахад бүрдүүлэх материалтай холбоотой хавсралт хэсгийн мэдээллийг оруулж хадгална.
 5. Нэр дэвшигчийн мэдээллийг илгээх үйлдлийг хийнэ.

Анхаарах нь:

Нэр дэвшигч нь системд бүртгэл(цэцэрлэг, ЕБС, НТБТ-д ажиллаж байгаа)-тэй бол нэр дэвшигчийн системд бүртгэлтэй мэдээллийг засах боломжгүй байдлаар харуулна. Иймд БСМС-д бүртгэлтэй нэр дэвшигчийн мэдээллийг системд дутуу оруулсан бол нэр дэвшигчээр тодорхойлон, анкетыг онлайнаар илгээхээс өмнө системд дараах үйлдлийг байгууллагын сургалтын менежерийн эрхээр орж “Хүний нөөцийн удирдлагын систем”-д дараах үйлдлийг хийнэ.

 1. Тухайн хүний хувийн мэдээлэл рүү орж хаяг, холбоо барих, боловсрол, ажлын түүх, өмнөх авсан шагналтай холбоотой мэдээллийг оруулна.
 2. Байгууллага нь хүний нөөцийн систем дээрхи өөрийн байгууллагын хаяг болон холбоо барих утасны дугаар, имэйлтэй холбоотой мэдээллээ оруулж хадгална.

Цонхны баруун дээд талд байрлах шагналд тодорхойлох үйлдлийг хийхэд дараах цонх гарна.

 1. Тодорхойлох:

Дээрх цонхонд дараах үйлдлийг хийнэ. Үүнд:

 • Нэр дэвшигчийн иргэншилийг сонгож шагналд тодорхойлох хүнийг сонгох
 • Цонхны баруун талын шагналын жагсаалтаас тухайн хүнийг шагнуулах шагналыг сонгох үйлдлийг хийнэ.

Шагналд тодорхойлох нэр дэвшигчийн Иргэншилийг сонгоно.

 • Нэр дэвшигчийн регистрийг оруулахад доорхи цонх нээгдэнэ.

Цонхонд хийгдэх үйлдлийн дэлгэрэнгүй тайлбарыг өгье.

Алхам

Үйл явц

 1.  

Регистр талбарт регситрийн дугаарыг оруулж хайх товчийг дарснаар хайлтын үр дүнг УБЕГ-ын Иргэний бүртгэлийн сангаас хайж тухайн хүний үндсэн мэдээллийг харуулна.    товчийг дарснаар шагналд тодорхойлох хүн сонгогдоно.

 1.  

 товч дээр дарахад нэр дэвшигчийн системд бүртгэгдсэн өмнөх ажилласан жил, ажлын түүх болон өмнө авсан шагналын мэдээллийг харуулна. Өмнө системд бүртгэлтэй байсан болон одоо байгаа хүний мэдээллийг системд оруулснаар харуулна.

 1.  

Цонхны баруун талын шагналын жагсаалтаас нэр дэвшигчид санал болгож байгаа шагналын нэрийн арын  товчийг дарж шагналыг сонгоно.

2. Нэр дэвшигч

Дараагийн алхам буюу Нэр дэвшигч