Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

Жагсаалт


Жагсаалт

1. Суралцаж байгаа гадаад оюутны дэлгэрэнгүй мэдээллийг харах боломжтой.

 

2. Гадаад хүн модулийн жагсаалт цэсны баруун дээд буланд байрлах Гадаад хүн нэмэх цэсийг дарж оюутныг нэмнэ.

3. Оюутны мэдээллийг мэдээллийн талбарт бөглөж хадгалах товчийг дарна.