Багш

– ЕБС

7. Төгсөгчөөс элсүүлэх бүртгэл


Төгсөгчөөс элсэх үйлдэл нь боловсролын түвшинг дүүргэх мөн дараагийн боловсролын түвшинд элсэх үйл ажиллагааг удирдах үйлдэл юм. Энэ үйлдлийг хийснээр төгсөлтийн бүртгэлд хийгдсэн үйлдлийг тодорхой болгох бөгөөд хичээлийн жилийг хаах мөн хаврын төгсөлтийн БДБ статистик тайлан мэдээ гарах боломжтой болно.

Дараах ангиудад төгсөгчөөс элсэх үйлдлийг хийнэ.

 (Хэрэгжүүлж байгаа сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөнөөс хамаарч боловсролын түвшин дэх төгсөх анги ялгаатай байна.)

 • Бага боловсролын төгсөх анги (5-р анги)
 • Суурь боловсролын төгсөх анги (9-р анги)
 • Бүрэн дунд боловсролын төгсөх анги (12-р анги)

Системд төгсөлтийн бүртгэл хийгдэж батлагдсаны дараа төгсөгчөөс элсэх бүртгэлийг хийнэ.

АУБ дараах үйлдлийг хийнэ.

 1. Элсэлтийн бүртгэл хийх
 2. Устгах (батлагдаагүй, цуцлагдсан мэдээллийг устгах боломжтой)
 3. Мэдээллийг засах (батлагдаагүй, цуцлагдсан мэдээллийг засах боломжтой)
 4. Баталгаажуулах хүсэлт илгээх (элсэлтийн бүртгэлийг хийсний дараа мэдээллийг баталгаажуулахаар илгээнэ.)

Сургалтын менежер дараах үйлдэл хийнэ.

 1. Баталгаажуулах (АУБ-ын илгээсэн мэдээллийг баталгаажуулах)
 2. Цуцлах (Батлагдсан элсэлтийн бүртгэлийн мэдээллийг цуцлах)

 

Төгсөгчөөс элсэх үйлдэл:   Анги удирдсан багш

Төгсөгчөөс элсэх үйлдэл хийхээс өмнө дараах ажлууд системд хийгдсэн байх шаардлагатай. Үүнд:

 1. Хичээлийн дүн бүрэн оруулж баталгаажуулсан байх
 2. Судлагдахууны дүн -г бүрэн бодсон байх
 3. Шалгалтын дүн бүрэн оруулж баталгаажуулсан байх
 4. Төгсөлтийн бүртгэл баталгаажуулсан байх
 5. Боловсролын баримт бичиг олгосон байх (дугаар, үнэт цаас)
 6. Дараагийн хичээлийн жилд суралцах анги, бүлэг үүсгэсэн байх

Төгсөгчөөс элсэх бүртгэл хийх алхамчилсан заавар:

Ангийн багш үндсэн цэснээс Төгсөлт модулийг ашиглан бүлгийн суралцагчдынхаа төгсөгчөөс элсэх бүртгэлийг хийнэ.

 1. Төгсөгчөөс элсэх бүртгэл  хэсэгт дарж бүртгэлийн хуудас руу шилжинэ.
 2. Харах/Шинэчлэх  товч дээр дарж ангийн суралцагчдын жагсаалт харна.
 3. Төгсөлтийн бүртгэл товч дээр дарж төгсөгчөөс элсэлт бүртгэх боломжтой болно.

Төгсөлтийн бүртгэл рүү ороход дараах цонх нээгдэж тухайн анги, бүлгийн төгсөгчөөс элсэх бүртгэлийг хийх боломжтой болно.

 1.  тэмдэглэгээ дээр дарж мэдээллийг бүртгэж оруулснаар тухайн ангийн бүх суралцагчийн мэдээлэл бөглөгдөх боломжтой.
 2. Төгсөлтийн бүртгэлийн шийдвэрээс шалтгаалж төгсөгчөөс элсэх үйлдлийн төрлөөс тохирохыг сонгоно. Төгсөгчөөс элсэх бүртгэлийн үйлдлийн төрлийг дараах утгаар ойлгоно.
 3.  

“Төгсөөд гарах”, “давтан сурахаар гарах” үйлдэл хийсэн үед тухайн сургуульд үргэлжлүүлэн суралцахгүй тул дараагийн хичээлийн жилд суралцах анги, бүлэг, төлөвлөгөө сонгогдохгүй бөгөөд  энэхүү үйлдэл батлагдсанаар хичээлийн жил хаахад уг суралцагч сургуулиас хасагдана.

“Төгсөөд элсэх”, “Давтан суралцах” үйлдэл хийсэн суралцагчийн дараагийн хичээлийн жилд орох анги бүлэг, хичээллэх сургалтын төлөвлөгөөг сонгоно.