Багш

– ЕБС

7. Төгсөгчөөс элсүүлэх бүртгэл


Төгсөгчөөс элсэх үйлдэл нь боловсролын түвшинг дүүргэх мөн дараагийн боловсролын түвшинд элсэх үйл ажиллагааг удирдах үйлдэл юм. Энэ үйлдлийг хийснээр төгсөлтийн бүртгэлд хийгдсэн үйлдлийг тодорхой болгох бөгөөд хичээлийн жилийг хаах мөн хаврын төгсөлтийн БДБ статистик тайлан мэдээ гарах боломжтой болно.

Дараах ангиудад төгсөгчөөс элсэх үйлдлийг хийнэ.

 (Хэрэгжүүлж байгаа сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөнөөс хамаарч боловсролын түвшин дэх төгсөх анги ялгаатай байна.)

  • Бага боловсролын төгсөх анги (5-р анги)
  • Суурь боловсролын төгсөх анги (9-р анги)
  • Бүрэн дунд боловсролын төгсөх анги (12-р анги)

Системд төгсөлтийн бүртгэл хийгдэж батлагдсаны дараа төгсөгчөөс элсэх б