Багш

– ЕБС

3.3 Судлагдахууны дүн баталгаажуулах хүсэлт илгээх


3.3. Судлагдахууны дүн баталгаажуулах хүсэлт илгээх

Судлагдахуун бүрээр суралцагчийн судлагдахууны дүнг илгээх үйлдэл юм. Энэ үйлдлийг хийснээр хүсэлт илгээсэн судлагдахууны хувьд суралцагчийн судлагдахууны дүн хүлээгдэж байгаа төлөвт орно. Хүлээгдэж байгаа төлөвт орсон дүнг засах боломжгүй байх бөгөөд засах шаардлагатай бол сургалтын менежерт мэдэгдэн хүсэлтийг цуцлуулах шаардлагатай.

Баталгаажуулах хүсэлт илгээх алхам:

 

       

1.

 

Анхаарах зүйлс:

  1. Баталгаажуулах хүсэлт илгээх товч дарахаас өмнө сонгоогүй суралцагч үлдсэн эсэхийг шалгах
  2. Судлагдахуун бүрээр бүх суралцагчийн дүнг илгээсэн эсэхийг шалгах

(Илгээсэн бол хүлээгдэж байгаа төлөвт орсон байна.)

  1. Судлагдахууны дүн нь бодогдоогүй суралцагчийн дүн илгээгдсэн байгаа эсэхийг шалгах