Багш

– ЕБС

3.1 Судлагдахууны дүн бодох тохиргоо


10. 1. Судлагдахууны дүн бодох тохиргоо

Судлагдахууны дүнгийн тохиргоо болон тодруулах зүйлс байвал БСМС-ийн  75778080 утсаар  ярьна уу.