Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

Хэрэглэгчийн эрх


Тохиргоо модуль

Дээд боловсролын удирдлагын мэдээллийн системийн тохиргоо модулийн танилцуулга нь дараах хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд:

  • Хэрэглэгчийн тохиргоо
  • Систем
  1. Хэрэглэгчийн эрх

  Тохиргоо модулийн хэрэглэгчийн тохиргоо, систем тохиргоог удирдана. Нууц үг солих хэсэгт хуучин нууц үгээ  шинэ нууц үгээр сольж өөрийн нэвтрэх кодоо солино.