Гарын авлага

– Эцэг эх

Цахим элсэлтийн шалгуур


Элсэлтийн цахим бүртгэлийн шалгуур 2020 - 2021 оны хичээлийн жил

  • 2014 оны 1 сарын 1 -нээс 2014 оны 12 сарын 31 -ний хооронд төрсөн хүүхэд бүртгүүлэх боломжтой.
  • ЕБС -д бүртгэлгүй/сурдаггүй 2010 оны 1 сарын 1-нээс 2013 оны 12 сарын 31 хооронд төрсөн хүүхэд цахим элсэлтэнд бүртгүүлэх
  • Гадаадын иргэн харьяатын хувьд элсэх хүсэлтийг цахимаар гаргах боломжгүй.
  • Элсэх хүсэлт илгээгдсэн хүүхдийг дахин бүртгэх боломжгүй.
  • ЕБС-д бүртгэлтэй сурагчийг элсэгчээр бүртгэх боломжгүй.