Гарын авлага

– Эцэг эх

1-р ангид элсэх хүсэлт илгээх


Нэгдүгээр ангид элсэх хүсэлт гаргах:

Та энэ үйлдлийг хийхээс өмнө системийн хэрэглэгч байх шаардлагатай. / Шинэ хэрэглэгчээр бүртгүүлэх/

1. Parent.edu.mn эсвэл мобайл апликейшн ашиглан системд нэвтэрнэ.

2. Нэгдүгээр ангид элсэгчийн бүртгэл гэсэн хэсэгт нэвтэрч бүртгүүлэх гэсэн товч дарна.

Элсэх хүүхдийнхээ регистрийн дугаарыг оруулах шалгах гэсэн товч дарна.

Элсэгчийн мэдээллийг шалгасны дараа хүсэлт гаргагчийн мэдээллийг оруулж илгээх үйлдэл хийнэ.

Ингэснээрээ таны хүсэлтийг тухайн сургуулийн сургалтын менежер шийдвэрлэнэ.