Менежер

– ЕБС

1. Хичээлийн жилийн нээлт хийх үйл ажиллагааны зөвлөмж