Менежер

– ЕБС

1. Ном захиалгын мэдэгдэл


2. Зөвлөмж, гарын авлага


3. Захиалсан номын тооцоо