БСУГ

– ЕБС

2.1 Шалгалтын дүн баталгаажуулах


2.2 Шалгалтын дүн татах