Багш

– ЕБС

Хичээлийн контент хэсэг


Текстийн фонтыг тохируулах.


Текстийн өнгийг тохируулах.


Текстийн мөр хоорондын зайг тохируулах.


Зураг, видео байршуулах


Урьдчилан үзэх


Батгатгал хэсэг